ผลงานเว็บไซต์โรงเรียน

เว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับโรงเรียน

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในเรียนการสอน มี 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรสองภาษา (Bilingual Programme) และหลักสูตรอินเตอร์ (International Education Programme)
ขอบคุณโรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ ที่ให้ทางเราออกแบบเว็บไซต์ให้ครับ

ดูเว็บไซต์ได้ที่นี่